วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดดอนยาง ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


พระอธิการ นุ้ย อภินนุโท

วัดดอนยาง ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ริมหมู่บ้านเล็กๆ เขต หมู่ที่ ๕ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปี ที่ยังรอการปรับปรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ อีกไม่น้อย

ประวัติวัดดอนยาง เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า วัดดอยัง เนื่องจากมีแท่งศิวลึงค์ ขนาดใหญ่ แกะสลักจากหินทราย วางทิ้งอยู่ในบริเวณนั้นหนึ่งแท่ง

วัดดอนยาง หรือ วัดดอยัง สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมกับวัดมเหยงค์ (เดิมชื่อ วัดหียัง ที่ซึ่งเคยมีแท่งโยนีขนาดใหญ่ปรากฏอยู่) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สี่แยกตลาดแขก ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและพร้อมกับ วัดน้ำสรง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดดอนยาง ไปไม่ไกล

วัดดอนยาง จะมีเจ้าอาวาสองค์แรกชื่ออะไรไม่ทราบชัด แต่ทราบว่าลำดับที่ ๔ นั้นชื่อ พ่อท่านสุข ซึ่งหลังจากที่ พ่อท่านสุข ได้มรณะภาพ วัดดอนยางก็ร้างมาหลายปี

กระทั่ง มาถึงเจ้าอาวาสลำดับที่ ๕ ชื่อ พ่อท่านแบน ฐานะสีโล ประมาณปลาย พ.ศ.๒๔๙๐ (ไม่ทราบชัด) แต่ทราบว่า พ่อท่านแบน มรณะภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ต่อจากนั้น ยังมีเจ้าอาวาสอีกหนึ่งองค์

กระทั่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ลำดับที่ ๗ ชื่อพระอธิการนุ้ย อภินนุโท จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนยางแห่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ รวมระยะเวลา ๓๐ พรรษา ปัจจุบันอายุ ๘๗ ปี


พระปอง จันทสุวรรณโณ

 ข้อมูลบางส่วน ได้มาจากการบอกเล่าของ พระปอง จันทสุวรรณโณ อดีตเคยเป็นพระลูกวัดดอนยาง

หมายเหตุ..ถ้าหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาแสดงความคิดเห็นมาตามกรอบด้านล่าง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชย์

ทางเข้าวัด ซึ่งยังไม่มีซุ้มประตู

ศาลาโรงธรรม

พระประธาน ภายในศาลาโรงธรรม
 
โรงฉัน
 
อุโบสถ ซึ่งยังต้องมีปัจจัยสนับสนุนอีกไม่น้อย

สระน้ำอเนกประสงค์ ที่ยังรอการปรับปรุง
การเดินทางไปยังวัดดอนยาง ที่สะดวกที่สุด ต้องไปเริ่มต้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะมีถนนทางหลวงชนบท แยกไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 3 กิโลเมตร สามรถนำรถยนต์ไปถึงวัดดอนยางได้โดยสะดวก

รายงานโดย..ชำนาญ ชูสุวรรณ

----------------------------------------------------------------------

 ประมวลภาพ 

งานฌาปนกิจศพ พระอธิการ นุ้ย อภินนุโท เจ้าอาวาสวัดดอนยา

เมื่อ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ประมวลภาพโดย..ชำนาญ ชูสุวรรณ
---------------------------------------

ประมวลภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖


ประมวลภาพ โดย...ชำนาญ ชูสุวรรณ
--------------------------------------