วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แวะวัดบางเหียน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ซุ้มประตูวัดบางเหียน ไม่แพ้วัดใหญ่ๆบางวัด
---------------------
ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.53 ผมกลับจากงานศพ ที่ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช ได้แวะ วัดถลุงทอง พ่อท่านคลิ้ง และ แวะวัดธาตุน้อย พ่อท่านคล้าย

ผมออกจากวัดธาตุน้อย ตอนบ่ายวันเดียวกัน ใช้ถนนสายกิ่ง อ.ช้างกลาง ไปทางตะวันตก จนไปพบกับถนนสายเอเชีย(41) ยูเทิน เลี้ยวขวาขึ้นเหนือไปจนถึงสี่แยกบ้านส้อง แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนสายไป อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ก่อนถึง อ.ปลายพระยา ประมาณ 2 กิโลเมตร วัดบางเหียน ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ผมเลี้ยวเข้าประตูวัดไปยังลานหน้าวัด ที่มีบริเวณกว้างขวาง แต่ไม่ราบเรียบนัก อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง

วัดบางเหียน เป็นวัดเล็กๆ แต่เมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัด จะสัมผัสได้ถึงความสงบเงียบและร่มเย็น

ภายในวัด มีถ้ำน้อย ใหญ่ อยู่ หลายคูหา สามารถเดินทะลุไปถึงสวนปาล์มน้ำมันด้านหลังได้
วัดบางเหียน ถ้ามองจากบนถนนขณะขับรถผ่าน จะน่าสนใจมาก เพราะมองเห็นภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาสูงชันเป็นฉากหลัง ด้านล่างเป็นเวิ้งถ้ำ ที่มีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรองค์ใหญ่ ยืนเด่นอยู่หน้าถ้ำ


มองจากไกลๆ
----------------------


ด้านหน้าถ้ำ ก่อนจะเข้าไปภายใน ซึ่งยังมีถ้ำเล็กๆแยกออกไปหลายคูหา
--------------------------------------------------------


บางคูหา ลึกเข้าไปเป็นที่วิปัสนากัมมัฏฐานของใครบางคน
--------------------------

รูปปั้นแม่ชี ภายในส่วนลึกของถ้ำ ซึ่งอยู่ด้านหลังของพระพุทธรูปที่ยืนอยู่หน้าถ้ำ
--------------------------------


ดูเหมือนจะเป็นที่ประกอบศาสนพิธี แต่ขาดการบูรณะ
-----------------


ทางเข้าภายในถ้ำส่วนลึก รู้สึกวังเวงพอสมควร
----------------

เมื่อผมเดินผ่านทะลุออกไป รู้สึกวังเวงพอสมควร เพราะมี โกฏิสำหรับเก็บกระดูกคนตายอยู่มากมาย ถ้าเป็นกลางคืน คงไม่เหมาะจะมาเดินเล่นแน่ๆ


ที่มองเห็นด้านหลัง เป็นสวนปาล์มร่มครึ้มและมีโกฏิที่เก็บกระดูกคนตายอยู่มากมาย
--------------------------

ผมเดินสำรวจรอบๆบริเวณ ด้วยเวลาไม่นานเพราะบริเวณวัดไม่กว้างมากนัก มองหาพระก็ไม่เห็น ไม่แน่ใจว่า ท่านอยู่กุฏิไหนหรืออาจะออกไปทำกิจธุระนอกวัด

ผมจึงออกจากวัดมา โดยไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย นอกจากรูปถ่ายไม่กี่รูป ค้นหาจากเว็บไซต์ก็ไม่มี ได้เฉพาะข้อมูลที่ตั้งของวัดเท่านั้น คงต้องหาโอกาสแวะอีกครั้งเมื่อขับรถผ่านเส้นทางนั้น
-----------------------------------------

วัดบางเหียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

อำเภอปลายพระยาเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ อำเภอพระแสง และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สวนผลไม้และพืชอื่นๆ

ลักษณะอากาศร้อนชื้นมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงเหมาะต่อการปลูกปาล์มน้ำมันที่กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในขณะนี้ และกำลังมีการพัฒนาการนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล ที่กำลังแพงขึ้นทุกวัน

ในด้านสังคมประชากรส่วนใหญ่มีอุปนิสัยรักสงบ และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี

ในด้านการคมนาคม ขนส่ง ของอำเภอปลายพระยาสามารถติดต่อไปมาระหว่างเมืองสำคัญได้สะดวก แต่มีจุดอ่อน คือ เป็นสังคมที่ยังขาดความกระตือรือร้น และขาดความเชี่ยวชาญ ในลักษณะของปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการ การลงทุนการพัฒนา จึงต้องเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ

พบกันใหม่ ที่วัด "เขาอ้อ" สวัสดีครับ

ชำนาญ ณ.อันดามัน
-------------------------------------

พื้นที่แสดงความคิดเห็น


(กรุณาใช้คำสุภาพด้วยครับ ขอบคุณ)
-------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป สร้างสรรค์ ใช้คำสุภาพ